CHANGEweNEED

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEweNEED (etablert november 2008) er et non-profit velferdsinitiativ inspirert av Barack Obamas nominasjonsprosess i 2008.

 

Grunntanken til CHANGEweNEED, er at mange har ønske om å bidra til at samfunnet blir mer positivt, og at vi må samarbeide for å oppnå dette. Det er viktig at også andre enn myndighetene tar ansvar for omsorg og samfunnsutvikling.

 

Målet med CHANGEweNEED er å være en katalysator for positive,

non-profit prosjekter i Asker og Bærum til fordel for samfunnet generelt og med spesiell fokus på de mindre priviligerte. 

 

Dersom du har forslag til gode prosjekter eller ønsker å bidra med gjennomføring - ta kontakt med:

 

Navn:      Fredrik Aars-Rynning                 Elisabet Slang

Telefon:  413 01 500                              900 96 086

E-post:   Fredrik@CHANGEweNEED.no        Elisabet@CHANGEweNEED.no

 

Det understrekes at vi ikke tar imot pengegaver.

 

Prosjekter til vurdering:

 • Samfunnsgavnlige institusjoner - innsamling av bøker, DVD-filmer o.l. til bibliotekene på Holmen og Asker. Dette skal bidra til at bibliotekene får supplert sine samlinger, samt at de kan selge overskuddsbøker for å få bedret sin økonomi. 

 

 • Integrering - musikkprosjekt der bandet Cutting Mustard opptrer sammen med bostedsløse i Asker. Opptreden sommeren 2010.

 

 

Gjennomførte prosjekter i år 2010:

 • Integrering - bandet Cutting Mustard spilte gratiskonsert på

Hvalstad Mottak 26. februar kl. 20:00.

 

 • Integrering - introduksjon til norske verdier og kultur (jan/ feb 10) - linker til media under.

Hvalstad mottakssenter og CHANGEweNEED ønsker å gi asylsøkerungdom (alder fra 15-18 år) en introduksjon til norske verdier og kultur.

Foruten foredrag om emnet 28. januar, ble det også arrangert skiskole og akedager 30. og 31. januar samt 6. og 7. februar – alle dager fra kl. 13:00 til kl. 16:30 på jordet ved Hvalstad Skole. 

 

"Vi vil ha fokus på skiferdigheter, aking, pølsegrilling og lek – og håper at dette vil bli en positiv og lærerik flerkulturell opplevelse for både deltakere og instruktører.

Alle som ønsker å delta er velkomne!

 

De unge asylsøkerne får besøk av H.K.H. Kronprinsesse

Mette-Marit og Askers ordfører Lene Conradi søndag

31. januar kl. 13:30. Ordføreren stiller selv opp som skiinstruktør for de uerfarne og unge skiløperne fra mottaket.

 

– Jeg støtter helhjertet dette initiativet og gleder meg til å møte barn og unge som skal prøve seg på ski for aller første gang.

Vi har alle et ansvar for å bidra i lokalsamfunnet, og skidagen er en god anledning for askerbøringer til å stille opp for barn som bor på et mottak i kommunen, sier ordfører Conradi.

 

CHANGEweNEED er initiativtaker og arrangør av arrangementet i tett samarbeid med Hvalstad mottaktssenter.

Vi i CHANGEweNEED har som mål å vise utsatte grupper – i dette tilfellet asylsøkerne – at vi bryr oss om dem og deres situasjon.

I tillegg til å gi dem noen minnerike dager, som kan gi asylsøkerne et lite avbrekk fra en situasjon preget av usikkerhet og bekymring, synes vi det er hyggelig å formidle noen av de gode norske verdiene – som dugnad, frivillighet og skiaktiviteter er gode eksempler på. Flere lignende arrangement har vært gjennomført med stort hell og vi ser at det betyr mye for de unge asylsøkerne at de også får delta på lik linje med andre i sitt nærmiljø.

 

Vi har mange å takke for at vi kan gjennomføre dette arrangementet.

En spesiell takk til H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit for hennes arbeid for inkludering og økt toleranse, og for at hun beærer arrangementet med offisielt besøk.

 

Vi vil også rette en stor takk til alle som har ringt oss og donert klær og utstyr, og for alle som er med som skiinstruktører. Vi er imponert over hvor mange som ønsker å bidra for at dette skal bli en minneverdig dag for asylsøkerungdommene – og alle oss andre.

 

Vi har mange gode samarbeidspartnere. Vi vil trekke frem:

 • Hvalstad Mottakssenter ved Tina Semb, som har vært tett involvert i planlegging og gjennomføring av skidagene.
 • Asker kommune ved ordfører Lene Conradi og Charlotte Gjone, som stiller som skiinstruktører og har gjort en suveren innsats med å følge opp arrangementet.
 • Bærum Røde Kors (Ungdomsgruppa), som stiller med skiinstruktører i tillegg til å sponse mat og drikke til asylantene.
 • Redd Barna, som stiller med skiinstruktører.
 • Torstad gård, som har gitt oss tillatelse til å disponere jordet som arrangementet holdes på.
 • Hvalstad gård, som hjelper med preparering av skiløypene, samt Hvalstad Vel som sponser dette prepareringsarbeid.
 • Idepikene AS, som gir bærestropper til ski.
 • Elbe Normark AS, som bidrar med skismøring, luer, hansker og sokker.
 • Vedshoppen AS, som har gitt oss 1000 liter ved for å tenne bål alle dager.
 • Accenture, som bidrar med skiintruktører.
 • Holmen Sanitetsforening og G-Sport Asker, som har gått sammen om å donere åtte komplette skipakker av topp kvalitet til en verdi av kr 30.000.

 

Artikkel:

NRK, klikk her.                   TV2, klikk her.

Aftenposten, klikk her.        Dagbladet, klikk her.

VG, klikk her.                     Budstikka, klikk her.

Varden, klikk her.               Agderposten, klikk her.

Demokraten, klikk her.         dt, klikk her.

BA, klikk her.                     Se & Hør, klikk her.

HERO, klikk her.                 ABC-nyheter, klikk her.

Klar tale, klikk her.             Moss avis, klikk her.

MSN nyheter, klikk her.

 

WEB-tv:

NRK, klikk her.                   Her & Nå, klikk her.

 

Utlandet:

Life, klikk her.                   Royalty in the news, klikk her.

Norw. Royals, klikk her.

 

Gjennomførte prosjekter i år 2008/ 2009:

 • Bostedløse i Asker (nov. 08) - Innkjøp av soveposer, liggeunderlag og fleece-gensere til Varmestua for videre distribuering. Stor takk til G-Sport Asker v/ butikksjef Lene Veslum for godt rabatterte priser.

 

 • Integrering (des. 08) - Innkjøp av fotballer til Hvalstad mottak, som er et asylmottak for gutter i alderen 15-18 år som er alene i Norge. Stor takk til G-Sport Asker v/ butikksjef Lene Veslum for godt rabatterte priser.

 

 • Integrering - undervisning i matematikk på Hvalstad mottak hver annen uke (mars til juni 09). Dersom du også er interessert, kan du sende en mail til Fredrik@CHANGEweNEED.no, som kan forestå kontakt og komme med anbefaling til undervisningsopplegg. Mottakets behov er spesielt innenfor matematikk og norsk.

 

 • Integrering/ dugnad - sesongåpning av Holmenskjæret (10. mai). Dugnaden var et samarbeidsprosjekt mellom CHANGEweNEED og Hvalstad transittmottak (www.hero.no/mottak/). Målet var at stranden skulle fremstå på sitt beste til sesongåpningen 17. mai 2009, og at selve gjennomføringen skulle bli en positiv, flerkulturell opplevelse for de som deltok.

 

Det var en glede å dele dette prosjektet med Hvalstad transittmottak. De 25 unge beboerne som var med på dugnaden bidro samvittighetsfullt og etter beste evne under utfordrende værforhold, godt koordinert av Tina Semb som er nærmiljø-ansvarlig ved Hvalstad Mottakssenter. 

 

Ordfører Lene Conradi bidro med gode råd underveis, og stilte på dugnaden sammen med Bjørn Erik Olsen, som er avdelingsleder for sport-og friluft ved Asker kommune.

 

Stor takk til Asker Kommune v/ Ingeborg Fønsterlien som var svært entusiastisk til prosjektet, og dessuten bidro økonomisk. En stor takk går også til Kiwi Hvalstad v/ butikksjef Rolf Løvdahl, som spanderte både lunsj og middag på alle som bidro på dugnaden. I tillegg satt vi stor pris på at Bauhaus bidro med å fremskaffe både maling og hageredskap.

 

For artikkel fra Asker kommune, trykk her.

For artikkel 1 fra Budstikka, trykk her.

For artikkel 2 fra Budstikka, trykk her.

ge we need.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Andre prosjekter fra Fredrik Aars-Rynning, klikk her.

      Andre prosjekter fra Elisabet Slang, klikk her.

 

      Logg inn